Stanga
Dreapta

BREAKING NEWS: ROMÂNIA” LUCRULUI BINE FĂCUT” Nuţa, steaua necontestată a Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.)

ziarulatak.ro, 20 iulie 2020, Ora 09:06

  • print
  • |
romania-lucrului-bine-facut-nuta-steaua-necontestata-a-agentiei-nationale-pentru-resurse-minerale-a-n-r-m-48163-1.jpg BREAKING NEWS

 

Citind interviurile domnului preşedinte al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.), Nicolae Turdean, prin diverse publicaţii online, aflăm cu interes că domnia sa a identificat încă din noiembrie anul trecut încoace şi evident a rezolvat mai multe deficiențe găsite în cazul agenției, una dintre acestea fiind problema cu personalul.

Investigațiile jurnalistice demarate şi sursele noastre, denotă că realitatea nu stă deloc aşa, ba din contră, politica de epurare a personalului cu calități profesionale certe şi manageriale din cadrul agenţiei (evident cele subsumate domeniului de activitate al instituţiei adică, industria de petrol, gaze, mine şi geologie), începută sub preşedinția domnului Gigi Dragomir, a fost preluată şi continuată cu succes şi astăzi.

De amintit mandatul de doi ani al preşedintelui Gigi Dragomir şi al camarilei Dorinel Ursărescu, Corneliu - Eugen Negreţ, Vasile Gildo – Daniel, Tudor Eugen şi nu în ultimul rând Ovidiu Alexei, cu multe realizări în sprijinul lui Ionel Arsene, baronul nemţean.

Evident că pe toţi aceştia îi lega bunul mers al societăţii în ansamblul ei, toţi făcând parte din clubul select al patrioţilor şi bunilor români, acoperind toate activităţile de la comerţul cu carne şi produse de carmangerie, fraudă cu produse petroliere, trecând prin calea ferată, poliţia circulaţie, SRI, AVAS, MAPN şi evident în politică.

În circa doi ani de zile au fost destituiți sau au fost obligați să plece din instituție majoritatea persoanelor cu competențe certe, atât din funcții de conducere, cât şi din cele de execuție, făcându-şi loc funcționarii cu calități profesionale şi morale îndoielnice, mai mult, mulți funcționari nou veniți au absolvit diverse instituții de învăţământ, dar nu cele cu specific de petrol, gaze, geologie sau minerit, lucrul la care se referă şi materialul sinteza al Corpului de control al premierului Ludovic Orban.

Situația dezastruoasă se regăseşte şi la nivelul conducerii de specialitate a A.N.R.M. unde au fost propulsate persoane care nu au nici cea mai mică competență pentru ocuparea unor asemenea posturi, evidențiindu-se fără nicio tăgadă că actualmente este cea mai incompetentă conducere din istoria A.N.R.M.

Pe de o parte, situația cea mai dramatică o întâlnim la direcţiile de resort privind controlul şi emiterea actelor de concesiune minieră.

Astfel, la D.G.G.E.C.R/R.M.I.E., o găsim în funcția de director general, pentru moment cu delegaţie, trecută pe post ca urmare a doua informări succesive, pe domna Elena Maria Sava – Caramalău.

Din CV-ul doamnei Sava - Caramalău aflăm că între anii 1986-1999 a activat în funcția de tehnician la Institutul Național de Fizică şi Inginerie Nucleară „Horea Hulubei” din Măgurele.

Evident că toţi absolvenţii prestigiosului liceu de fizică de pe platforma Măgurele, serii după serii au devenit la absolvire şi tehnicieni în lasere, tehnologii nucleare, fizica aplicată şi teoretică. Evident că d-ra. Sava, actualmente d-na Sava-Caramalău trecuse încă din şcoala primară ciclul doi, prin poziţiile de bază, de laborant şi/sau operator.

În A.N.R.M îşi face intrarea pe funcția de referent, adică absolventă de studii medii, din cadrul Compartimentului IT în anul 1999, unde instalează de zor windows, schimbă cabluri, cartuşe de imprimantă şi tonere la copiatoare şi unde rămâne până în 2010.

Urmează o scurtă perfecţionare de circa un an de zile consultant IT la Intergraph, unde devine interesantă pentru un recrutor al unuia dintre serviciile de informaţii, iar în septembrie 2011 revine la A.N.R.M.

Impulsionată, foarte probabil, de preşedintele de la acea vreme, d-na. Maria Iuliana Stratulat, în timp ce era funcționar public de execuţie la A.N.R.M., adică referent în raport de studiile avute, doamna Sava - Caramalău reuşeşte să absolve o facultate cu cursuri exclusiv la zi, dar practic, la „fără frecvență”, în anul 2007, la vârsta de aproape 40 de ani, respectiv Facultatea de Geologie, secţia inginerie geologică din cadrul Universității Bucureşti şi un an mai târziu masterul la aceeaşi universitate, pe o temă care nu există în practica de geologia mediului.

Poate consultarea condicilor de prezenţă a instituţiei ANRM şi de prezenţă la cursuri, seminarii, laboratoare şi de ce nu practicile obligatorii de studii în teren, va lămuri aspectul controversat al noţiunilor cursuri de zi şi cursuri fără frecvenţă.

Postura de studentă a dnei Sava – Caramalău, a devenit urmarea firească a compătimirii generate de noţiunile de fată bună şi săracă, fată necăjită, etc şi uite aşa au sprijinit direct şi indirect persoane importante la timpul de atunci, printre care îi amintim pe Gheorghe Popescu, Lucian Matei, Mircea Diaconu şi alţii.

În anul 2012 se infiinţează Serviciul de Stocare Geologică a Dioxidului de Carbon de către fostul Preşedinte Alexandru Pătruţi, cu scopul evident de mărire a numărului de personal cu nouă posturi.

În anul 2014 d-na. Sava – Caramalău, este numită şef serviciu la noul serviciu înfiinţat în cadrul A.N.R.M., cu sprijinul motivat al preşedintelui Gheorghe Duţă.

Cum în România nici până la data prezentă nu se stochează dioxid de carbon, serviciul respectiv nu a avut practic niciodată şi nici acum nu are un obiect de activitate precis.

Evidențiindu-se până de curând doar prin instalarea de Windows (a prins toate versiunile) la calculatoarele instituției sau prin realizarea de tabele şi statistici pentru compartimentele din cadrul A.N.R.M., mai nou şi prin accesarea neautorizată a serverelor instituţiei, domnul preşedinte Nicolae Turdean o găseşte, subit, ca pe o persoană competentă profesional şi managerial şi o numeşte acum câteva luni director general la direcția generală mai sus amintită, direcție generală care, printre altele, se ocupă cu: gestionarea Fondul Geologic Naţional, confirmarea şi înregistrarea rezervelor minerale, promovarea de concesiuni miniere, analizarea şi propunerea spre aprobare a documentaţiilor privind executarea activităţilor miniere prevăzute în licenţele de explorare şi în permisele de prospecţiune, precum şi alte activități specifice.

La capitolul moralitate, nu le vom aminti pe cele de alcov derulate pe parcursul a mai multor mandate de preşedinţi ai ANRM, este de precizat şi faptul că doamna Elena Maria Sava - Caramalău s-a înscris la mai multe concursuri de ocupare a funcției de director general, dar singurul la care a participat de facto a fost cel din data de 10 mai 2016, când a fost descalificată de la proba scrisă, fiindcă a fost prinsă copiind, obicei deprins în şcoala generală şi perfecţionat încă de pe băncile facultăţii de geologie, adică inclusiv scrisul în palmă.

Prin bunăvoința membrilor din cadrul comisiei de concurs din partea A.N.R.M. şi ANFP, cazul a fost muşamalizat şi doamna Sava - Caramalău nu a fost trimisă la Comisia de Disciplină şi nici sancţionată în funcţia publică deţinută, dar cum orice faptă bună se plăteşte, doi ani mai târziu, doamna cu copiuțele a pus umărul la îndepărtarea a trei directori generali, unii făcând parte la acea vreme din comisia de concurs.

Având grijă să aibă o relație apropiată cu personalul competent şi de conducere din cadrul Agenției, în special cu cel de sex masculin, a avut grijă să îşi suplinească lipsa de experiență, mai precis de carte, prin însuşirea ideilor şi propunerilor acestora, ulterior etalându-le ca fiindu-i propria, meteahnă pe care şi-o menține şi astăzi, fără nicio jenă.

Ne punem întrebarea logică, cum poate conduce şi coordona dna Sava - Caramalău, activităţii şi comisii de strictă specializare (Comisia de înregistrare resurse/rezerve, Comisia de evaluare a concursului public de licențe concesiune de explorare sau exploatare sau Comisia de de atestare a competenţei tehnice a persoanelor juridice şi fizice care întocmesc documentaţii şi/sau execută lucrări de cercetare geologică şi lucrări de exploatare minieră) atâta timp cât nu este găsit nici un studiu sau documentaţie geologică având semnătura ei, cu bunăvoinţă chiar şi în colectiv, pentru perioada scursă din anul 2007 şi până în prezent, precum nici un referat şi sau aviz de specialitate la a cărui întocmire să fi participat vreodată singură sau în colaborare, singurele referate sub semnătura distinsei doamne fiind cele de achiziţii de bunuri şi servicii privind dotarea sediului instituţiei.

Dna. Elena Sava – Caramalău omniprezentă în comitete şi comiții şi-a întins tentaculele şi ştiinţa conducerii inclusiv asupra direcţiei de Control, victima căzându-i directorul cu delegaţie al acesteia, fostul preşedinte Iulian Offenberg, care cu sprijinul actualului preşedinte a fost forţat să părăsească instituţia.

În aceiaşi notă multivalentă d-na. Sava - Caramalău conduce în continuare serviciul de stocare a dioxidului de carbon, urmând ca pupila ei să devină la rândul lui director general, evident cu delegaţie.

Se pare că acesta este de fapt „lucrul bine făcut” în cadrul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale. O instituție care ar trebui să fie de prestigiu, înţesată de specialişti de primă clasă a ajuns un cuib al impostorilor şi al incapabililor dintre care, majoritatea, nu au nici cea mai mică legaură cu punerea în valoare a resurselor minerale din țara noastră, din simplul motiv că nu au activat niciodată în acest domeniu.

Dna. Elena Sava – Caramalău (foto 1), intimii cunoscând-o drept Nuţa, steaua necontestată a ANRM, cu parcursul profesional arătat, încearcă azi, din răsputeri să obţină un document lipsă din bogata-i biografie, document care i-a fost refuzat de câteva ori (foto 2), fapt care îi va netezi accesul la comanda instituţiei şi evident, în nota-i proprie, prin participarea nemijlocită la dărâmarea de pe piedestal şi trecerea în pensia bine meritată a actualului preşedinte.

În anul de graţie 2020, lucrurile sunt preluate, analizate şi în curs de rezolvare, evident că la o dată neprecizată, de o altă stea a mineritului românesc (foto 3), cu excelenţă în societăţi ca: Cuprumin, Conversmin, Băiţa, Transgaz şi corifeu în închiderea minelor (unii zic groparul minelor), declarat azi ca exponent al deschiderii minelor.

PS.

1.                          De urmărit acţiunile triadei Nicolae Turdean – Elena Maria Sava Caramalău – Ninel Paiajen, faţă de concesiunile miniere ale societăţilor Remin Baia Mare, Minvest Deva, Băiţa Bihor şi ce a mai rămas din MinBucovina, fără a omite resursele de ape minerale şi geotermale.

2.                          Vom avea răspunsul în abonamentul la Financial Inteligence, deschis de către Gigi Dragomir prin Dorinel Ursărescu şi plătit la zi azi de către Nicolae Turdean

 

EDITORIAL

Ce fel de lume vine peste noi?

Ce fel de lume vine peste noi?

Cînd am citit povestea lui Dacian Cioloș, copil de milițian și nepot de general, ajuns să păzească acasă la Doina Cornea, am zis că necoptul soldat a avut ghinion și nu știa ce face și în ce a fost băgat. La 20 de ani, era mic și prost. Un fel de Emil Boc din satul vecin! Cînd am citit despre legăturile cu MISA, am ...

STIRI RECENTE

FACEBOOK

ARHIVA

NEWSLETTER

Introduceti emailul dvs. mai jos pentru a primi ultimele stiri de pe site-ul Mesagerul.org.ro

14:50
BREAKING NEWS:

La Colectiv a fost mână criminală! Nu putem admite mușamalizarea acestui asasinat! Primarul sectorului 4, Cristian Popescu Piedone victimă a acestui complot politic Acum poate fi legal? Dacă mor oameni in incendii, să moară dar nimeni sa nu răspundă