Stanga
Dreapta

BREAKING NEWS: www.ziarulatak.ro REPLICA VICEPRESEDINTELUI PARTIDEI ROMILOR PRO-EUROPA ,CATALIN MANEA PENTRU PRIMARUL MUNICIPIULUI TARGU MURES DORIN FLOREA

Gheorghe George, 15 ianuarie 2020, Ora 18:42

  • print
  • |
www-ziarulatak-ro-47809-1.jpg BREAKING NEWS

 

Primarul municipiului Târgu Mureş Dorin Florea, un medic "care trebuie internat" !

Afirmaţiile naziste făcute la adresa romilor din Târgu Mureş, de acest primar Dorin Florea, sunt desprinse parca dintr-un registru din timpul celui de- al Doilea Război Mondial, cu referire la aplicarea soluţiei finale, respectiv, deportarea şi exterminarea în lagărele naziste a milioane de evrei şi romi.

“Primarul Florea propune ca părinții ţigani să facă copii în urma unei anchete sociale care să țină cont, printre altele, de situația financiară și de educație, iar pentru cei care nu îndeplinesc criteriile ar trebui să rămână fără copii”.
În calitate de cetăţean roman de etnie romă, înţeleg că primarul municipiului Târgu Mureş, Florea, medic de profesie, nu înţelege câteva noţiuni elementare care definesc statul român, ordinea socială, drepturile, libertăţile şi îndatoririle cetăţeneşti , aşa cum sunt definite de Constituţia României. Şi cred lucrul acesta pentru că dacă ar fi înţeles prevederile Constituţiei României, şi-ar fi înţeles şi funcţia de primar, al municipiului Târgu Mureş, mai ales în relaţia cu locuitorii oraşului , indiferent de etnia lor. Este foarte clar domnule primar că nu cunoşti ce înseamnă statul şi cu atât mai mult, nu cunoşti ce înseamnă Constituţia României. Statul nu este ceea ce crezi tu sau ceea ce ti-ar placea tie! Constituţia, de asemenea,nu este ceea ce crezi tu sau ceea ce ti-ar placea tie !
Pentru a te clarifica cu privire la afirmaţiile naziste pe care le-ai făcut la adresa minorităţii romilor din România, din rândul căreia şi eu fac parte, mai jos, ţi-am pregătit o scurtă definiţie a statului (deci, implicit şi a funcţiei pe care încă o mai ocupi, cea de primar). Totodată, am enunţat principalele articole din Constituţia României pe care le-ai încălcat deja, prin afirmaţiile tale ideologice de tip nazist:

CE ÎNSEAMNĂ STATUL DOMNULE PRIMAR , DOCTOR “SPER NU MENGELE”?
Statul înseamnă totalitatea instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale de pe teritoriul României, adică: Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul, primăriile, (adică şi Primăria Târgu Mureş),consiliile judeţene şi locale, instituţii deconcentrate, puterea judecătorească, Curtea Constituţională, Avocatul Poporului, Avocatul Copilului şi tot aşa mai departe domnule primar. Statul, mai pe înţelesul tău ca medic, nu este altceva decât o emanaţie a voinţei poporului. Delegarea parţială de suveranitate a populaţiei cu drept de vot, în alegerile locale, chiar şi către nişte oameni nazişti ca tine, însemna apariţia şi legitimitatea unei instituţii, ca cea pe care o cunduci tu (Primăria Targu Mures), adică o structură din cele multe care compun STATUL ROMAN.
CE REPREZINTĂ CONSTITUŢIA ROMÂNIEI?
Constituția României reprezintă legea fundamentală a statului român. Constituţia reglementează, principiile generale de organizare a statului, drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor și autoritățile publice fundamentale. Cu alte cuvinte, domnule primar, Contitutia reprezintă cea mai importantă lege a ţării, nu şi pentru tine, care te ghidezi după ideologia nazistă. Tocai pentru că ai afirmat că ai fost la şcoală, nu ca noi romii, reţine articolele constituţionale pe care le-ai încălcat şi le-ai aruncat la coşul de gunoi , prin afirmaţiile tale rasiste, care instiga la ura, dezbinare, conficte între locuitorii acestei ţări.
ARTICOLE CONSTITUŢIONALE PE CARE LE-AI ÎNCĂLCAT DOMNULE PRIMAR “CU VIZIUNE NAZISTA”
ARTICOLUL 4
(1) Statul are ca fundament unitatea poporului român şi solidaritatea cetăţenilor săi.
(2) România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială. (pentru tine acest articol din Constituţie nu are sens, ai facut deja dovada prin afirmatiile tale)

ARTICOLUL 16
(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege. (Primarul de la Tragu Mureş, Dorin Florea, chiar este mai presus de lege, n-o întelege !)

ARTICOLUL 22
(1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate. (Probabil că sunt garantate….dar nu şi de primarul cu orientari naziste, Dorin Florea).

ARTICOLUL 23
(1) Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile.

ARTICOLUL 26
(1) Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată !!!!!
(Nu. Cred că pentru primarul rasist din Târgu Mureş, acest articol 26 ar trebui reformulat astfel : Autorităţile publice controlează, planifica şi experimentează viaţa intimă, familială şi privată, în mod special primarul).
(2) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri. (La fel cred şi despre textul acestui articol din Constituţie, nu se aplică pentru primarul xenofob Dorin Florea).

ARTICOLUL 29

(2) Libertatea conştiinţei este garantată; ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc. (Repet, nu se aplică pentru acest primar )
(6) Părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine !!!! ( De acord, dar nu şi la Târgu Mureş, primarul susţine altceva)

ARTICOLUL 47
(1) Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trăi decent.

(Păi da, aşa ar trebui să fie, însă cum explicit domnule primar faptul că mii de gospodarii locuite de romii din Târgu Mureş şi din judeţul Mureş, nu au văzut încă becul, în secolul XXI, la mai bine de 140 de ani de când a fost inventat de Thomas Edison?)

(2) Cetăţenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistenţă medicală în unităţile sanitare de stat, la ajutor de şomaj şi la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege. Cetăţenii au dreptul şi la măsuri de asistenţă socială, potrivit legii.

ARTICOLUL 49
(1) Copiii şi tinerii se bucură de un regim special de protecţie şi de asistenţă în realizarea drepturilor lor.
(2) Statul acordă alocaţii pentru copii şi ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav ori cu handicap. Alte forme de protecţie socială a copiilor şi a tinerilor se stabilesc prin lege.
(După primarul Florea, formele de protecţie socială pentru copii ,desigur pentru cei de etnie romă, nu ar mai trebui să existe, atât timp cât copiii vor apărea doar planificaţi şi cu acordul domnului primar Florea, medic şi patriot de seamă).

CE AR TREBUI SĂ ÎNŢELEGI DOMNULE PRIMAR !
În primul rând trebuie spus tranşant ca Târgu Mureş este un oraş frumos, un oraş multietnic cu romani, maghiari, romi, evrei şi alte minorităţi cu pondere mai mică care convietuisc paşnic de sute de ani. Tu, ţi-ai propus să-i dezbini. Sper sa nu reusesti. Romii sunt cetateni romani. Ei trebuie tratati in mod egal ca toti ceilalti cetateni, atat in drepturi, cat si in obigatii si indatoriri cetatenesti.Realitatea este că, în cei aproximativ 30 de ani de aşa zisa democraţie post decembrista, romii din România au fost ignoraţi în mod direct şi lăsaţi la periferia societăţii de către primari, în mod special de către cei ca tine. În anul 2020 sunt peste 400 de localităţi din România în care romii nu au apă potabilă, energie electrică, acte pe locuinţe, acte de identitate , ca să nu mai amintesc de drumuri asfaltate, gaze şi canalizare, pentru că ar fi de domeniul SF-ului. Atâta vreme cât romii încă mai trăiesc ca în Evul Mediu, nu veniţi cu poveşti de genul : ce mari realizări aţi avut voi, primarii, pentru romi. Cei care au condus şi guvernat acesta tara în ultima perioadă nu au avut vreo idee sau viziune clară pentru romii din România. Nu a existat o politică economică şi socială care să aibă în vedere potenţialul demografic al populaţiei de etnie romă, mai ales din perspectiva forţei de muncă. Romii ar putea reprezenta încă principala resursă umană tânără și aptă de muncă pentru multe dintre sectoarele economiei românești. Dar voi, implicit tu, domnule primar i-aţi ignorant, i-aţi manipulat electoral, i-aţi făcut dependenţi de autorităţile pe care le conduceţi, fără să vă fi gândit vreodată la soluţii fezabile. Într-un cuvânt, v-aţi bătut joc de ei. Aţi încălcat Constituţia României şi legile care derivă din aceasta. Deca aţi fi avut o abordare coerentă, oferindu-le romilor şanse egale la educaţie şi ulterior la formare profesională, altfel ar fi stat lucrurile în anul 2020. Dar cum voi vă pricepeţi în special la improvizatii şi măsuri de moment, se pare că aţi găsit o soluţie la problema deficitului forţei de muncă, respectiv, importul acesteia. Aţi importat forţa de muncă din Nepal, Thailanda şi din alte ţări din Asia şi Africa. Cei care au guvernat şi încă guvernează tara, central şi local, aşa cum faci şi tu domnule primar, au operat cu două unităţi de măsură diferite. Au împărţit țara în cetăţeni de rangul I(ceilalţi cetăţeni) şi cetăţeni de rangul II (romii). Această abordare diferenţiată, în timp, a condus la efectele pe care le întâlnim azi. Comunitățile au avut parte de o dezvoltare diferită. Este de notorietate faptul că în cele mai multe localități din țară, acolo unde începe comunitatea de romi, se termină asfaltul, se termnină conducta cu apă, gaz, se termină stâlpii pentru transportul energiei electrice, mai simplu…se termină civilizația.
Nu-mi permite spațiul să dezvolt foarte mult cum arată comunitățile de romi privite cu acea lupă, numită dezvoltare locală.
Mai mult, cred că ar trebui să ştiţi că minoritatea romilor a contribuit de-a lungul secolelor la formarea şi desăvârşirea acestei ţări numite România. Romii au participat în toate razboaiele de întregire a patriei. Care le-a fost recompensa? Vă reamintesc eu domnule primar – au fost deportaţi în Transnistria în timpul regimului antonescian. Au fost strămutaţi forţat în Bărăgan şi în alte zone aride ale ţării în perioada de după cel de-al Doilea Război Mondial. Au fost şi sunt încă ignoraţi, batjocoriţi, discriminaţi, adesea de oameni ca tine, aflaţi în poziţii de decizie. De oameni ca tine, care au fost la şcoala pentru că au avut şansa şi condiţiile necesare pentru a merge la şcoală. De oameni ca tine care, deşi au fost pe la şcoală, nu au învăţat nimic despre acesta țară, nu au învăţat nimic depre rolul şi contribuţia minorităţilor naţionale pe aceste meleaguri, ba mai mult, nu au învăţat nimic despre cultură, tradiţii, obiceiuri, convieţuire şi din păcate, nu au învăţat nimic despre OM ca şi creaţie al lui Dumnezeu, și nu ca OM ca și planificare a primarului din Targu Mureș, lăsând de-o parte drepturile pozitive şi negative, stipulate în diferite acte normative interne şi internaţionale.
Romii au iubit și iubesc această țară. Romii respectă România și-i respectă pe români. Romii din România conviețuiesc de secole alături de români și alături de celelalte minorități naționale.
Prin afirmațiile pe care le-ați făcut nu sunteți decât o rușine pentru România.În încheiere, în calitate de reprezentant al romilor, vă cer să demisionaţi din acesta funcţie de primar. Aceasta ar fi primul pas şi este mai mult decât corect.
Solicit tuturor organizaţiilor care reprezintă minorităţile naţionale să aibă un punct de vedere oficial faţă de ieşirile şi afirmaţiile rasiste, xenophobe şi naziste din punct de vedere ideologic, ale primarului oraşului Târgu Mureş, Dorin Florea .
Ținând cont de structura demografică a orasului Targu Mureș, așteptăm atât din partea minorității maghiare (UDMR), cât şi din partea minorității evreiești, să aibă o poziţie oficială faţă de afirmațiile făcute de primarul oraşului Târgu Mureş, în special, în idea de a stopa excaladarea în spațiul public a acestor afirmaţii rasiste.
Îi felicit pe reprezentanţii mass media pentru modul obiectiv în care au tratat acest subiect sensibil numit, fenomenul “primarul”de la Targu Mureş.
Vom solicita un punct de vedere oficial din partea reprezentanţilor statului (Preşedinte, Premier, preşedintele Camerei Deputaţilor, Preşedintele Senatului, Avocatul Poporului, Avocatul Copilului, CNCD).
De asemenea, îl informăm pe domnul primar Dorin Florea că noi, reprezentanții romilor, vom întreprinde toate demersurile legale și instituționale împotriva afirmațiilor rasiste făcute la adresa minorității noastre din Targu 

 

EDITORIAL

Naparcile DNA au iesit iar la paradeala

Naparcile DNA au iesit iar la paradeala

La ordinele cui mai lucreaza DNA? Cum isi permit aceste rebuturi profesionale, pe salarii nemeritate de 30.000 lei/luna, unii cu zeci de achitari la activ si pentru care niciunul nu a raspuns, sa continue vanarea elitelor Romaniei?    Cu acuzatii pentru care nu au nicio proba afara de denunturi mizerabile date dupa amar de ...

STIRI RECENTE

FACEBOOK

ARHIVA

NEWSLETTER

Introduceti emailul dvs. mai jos pentru a primi ultimele stiri de pe site-ul Mesagerul.org.ro

21:10